loading

VMware Cloud 的标签存档

namesilo全网最便宜域名注册商,输入折扣码:nsilo20立减1美元!
VMware宣布VMware Cloud on AWS启动全球扩张

VMware宣布VMware Cloud on AWS启动全球扩张

VMware周三表示VMware Cloud on AWS现已在AWS伦敦地区推出,标志着这项混合云服务自推出不到一年时间内进行的首次全球扩张。VMware Cloud on AWS以前仅在AWS美国西部和东部地区提供,它在AWS云…